Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt uitgegeven door: DELOLME, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 15.200 euro, geregistreerd in het handels- en bedrijfsregister, biedt een marktplaats op haar website voor particulieren die op persoonlijke titel als consument handelen. en het openen van een account op de Site (hierna de "Kopers"), om in contact te komen met professionele verkopers, nadat zij ook een account hebben geopend op de Site (hierna "Verkopers"), voor het doel om nieuwe of gebruikte producten en diensten te kopen (hierna de "Producten").

Artikel 1 - Object

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door DELOLME, haar online marktplaats ELECTRONICA SHOP STORE

Artikel 2 - Prijs

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen (btw en andere belastingen van toepassing op de datum van de bestelling), tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendkosten.

Als u een bestelling plaatst naar een ander land dan België, bent u de importeur van het betreffende product. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of nationale belastingen kunnen verschuldigd zijn. Deze rechten en sommen zijn niet de verantwoordelijkheid van het bedrijf

Zij zijn voor uw rekening en zijn uw eigen verantwoordelijkheid, zowel wat betreft aangiften als betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties van uw land. We adviseren u om bij uw lokale autoriteiten navraag te doen over deze aspecten.

Alle bestellingen ongeacht hun oorsprong zijn betaalbaar in euro's.

Het bedrijf DELOLME behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product wordt gefactureerd op basis van het tarief dat van kracht is op het moment van validatie van de bestelling en afhankelijk van beschikbaarheid.

De producten blijven eigendom van het bedrijf tot de volledige betaling van de prijs.

Waarschuwing: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, wordt het risico van verlies of beschadiging van de producten aan u overgedragen.

Artikel 3 - Bestellingen

Je kunt bestellen:

Geef een gedetailleerde beschrijving van de gekozen methoden, bijvoorbeeld:

Op internet via onze marktplaats
De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en zal uiterlijk worden bevestigd op het moment van validatie van uw bestelling.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​betaling niet te registreren en niet om een ​​bestelling te bevestigen om welke reden dan ook, vooral in het geval van een leveringsprobleem, of in geval van problemen met betrekking tot de ontvangen bestelling.

Artikel 4 - Validatie van uw bestelling

Elke bestelling op de website veronderstelt de toetreding tot deze Algemene Voorwaarden. Elke orderbevestiging impliceert uw volledige en volledige toetreding tot de huidige algemene verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud.

Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging zijn het bewijs van de transactie.

Je verklaart perfecte kennis te hebben.

De orderbevestiging is de moeite waard om te ondertekenen en de verrichte handelingen te accepteren.

Een samenvatting van de informatie over uw bestelling en de onderhavige Algemene Voorwaarden, wordt u in PDF-formaat meegedeeld via het e-mailadres voor bevestiging van uw bestelling.

Artikel 5 - Betaling

Het feit van het valideren van uw bestelling houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen.

De betaling van uw aankopen gebeurt met een bankkaart dankzij het beveiligde systeem.

De betaalpas wordt pas gemaakt als de bestelling is verzonden. In het geval van gesplitste leveringen worden alleen de verzonden producten gedebiteerd.

Artikel 6 - Intrekking

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 van de Consumentencode, hebt u een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat hiervoor redenen nodig zijn of om boete te betalen.

Retourzendingen dienen in originele staat en compleet te worden gemaakt (verpakking, accessoires, instructies). In deze context is uw verantwoordelijkheid verloofd. Elke beschadiging van het product bij deze gelegenheid kan van dien aard zijn dat het herroepingsrecht wordt geschonden.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal het bedrijf de betaalde bedragen terugbetalen, binnen 14 dagen na kennisgeving van uw aanvraag en via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt in de bestelling.

UITZONDERINGEN OP HET RECHT VAN INTREKKINGIn overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21-8 van de consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op:

Het verrichten van diensten wordt volledig uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en de uitvoering ervan is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijke afstand van zijn herroepingsrecht.
De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt buiten de macht van de professional en waarschijnlijk zal optreden tijdens de herroepingstermijn.
De levering van goederen volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd.
De levering van goederen die snel zouden kunnen verslechteren of vervallen.
De levering van goederen die door de consument zijn verzegeld na levering en die niet kunnen worden geretourneerd omwille van hygiënische of gezondheidsbescherming.
De levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen;
De levering van alcoholhoudende dranken waarvan de levering wordt uitgesteld tot meer dan dertig dagen en waarvan de waarde overeengekomen bij het sluiten van het contract hangt af van schommelingen in de markt buiten de controle van de professional.
De levering van audio- of video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken na levering.
De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementscontracten voor deze publicaties.
Transacties afgesloten op een openbare veiling.
De levering van digitale inhoud die niet is verstrekt op een fysiek medium waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en uitdrukkelijk afstand doet van zijn herroepingsrecht.
Artikel 7 - Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de site en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor niet-gevulde producten zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.
In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van uw bestelling, zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en er wordt geen bankafschrijving uitgevoerd.

Bovendien is de website niet bedoeld om zijn producten in aanzienlijke hoeveelheden te verkopen. Daarom behoudt het bedrijf zich het recht voor om bestellingen voor identieke artikelen te weigeren.

Artikel 8 - Levering

De producten worden afgeleverd op het afleveradres dat is aangegeven tijdens het bestelproces, binnen de tijd die is aangegeven op de pagina voor het bevestigen van de bestelling.

In geval van vertraging van verzending, zal een e-mail worden verzonden om u te informeren over een mogelijk gevolg op de aan u aangegeven levertijd.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen heeft u de mogelijkheid om de bestelling bij te late levering te annuleren onder de voorwaarden en condities gedefinieerd in artikel L 138-2 van de consumentenwet. Als u in de tussentijd het product ontvangt, zullen wij overgaan tot terugbetaling en verzendkosten volgens de voorwaarden van artikel L 138-3 van de consumentenwet.

In het geval van leveringen door een koerier, kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor te late levering, uitsluitend vanwege het niet beschikbaar zijn van de klant na verschillende benoemingsvoorstellen.

Artikel 9 - Garantie

Al onze producten profiteren van de wettelijke garantie van conformiteit en de garantie van verborgen gebreken, voorzien door artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-naleving van een verkocht product, kan het worden geretourneerd, geruild of terugbetaald.

Alle claims, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering worden gedaan via (mail / telefoon / mail).

De producten moeten worden teruggestuurd in de staat waarin u ze hebt ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies ...). De verzendkosten worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden terugbetaald na overlegging van de kwitanties.